Course curriculum

 • 1

  Norwegian Languge Course A2 Part1 Intro

  • A2P1 Intro

  • Remember to practice your oral skills!

 • 2

  Leksjon 13 Familie og boformer

  • 13 Intro

  • Leksjon 13A familie

  • Leksjon 13Ab Fotografiet til Truls

  • Leksjon 13B Da jeg studerte i Oslo

  • Leksjon 13C Dugnad

  • Leksjon 13D Ord og uttrykk

  • Leksjon 13E Grammatikk

 • 3

  Leksjon 14 Når begynner barna på skolen?

  • 14 Intro

  • Leksjon 14A utdanning

  • Leksjon 14Ab Utdanning i Norge

  • Leksjon 14B foreldremøter er bra

  • Leksjon 14C Innlevering

  • Leksjon 14D Viktige tidspunkt

  • Leksjon 14E Ord og uttrykk

  • Leksjon 14F Grammatikk

 • 4

  15 Jobb og jobbsøking

  • 15 Intro

  • Leksjon 15A Ost design

  • Leksjon 15Ab CV

  • Leksjon 15Ac Brent søker jobb

  • Leksjon 15B Brent på jobbintervju

  • Leksjon 15C Ali arbeider på sykehjem

  • Leksjon 15E Norsk arbeidsliv

  • Leksjon 15F Grammatikk

 • 5

  16 Arbeidsliv og økonomi

  • 16 Intro

  • 16A Lunsjpausen

  • 16B Ny bil eller ferie i Venezuela

  • 16C Økonomi og arbeid

  • 16D Ord og uttrykk

  • 16 Grammatikk

 • 6

  17 Practise before test

  • Practise before test!