Course curriculum

 • 1

  Norwegian Language Course B1 Part1 Intro

 • 2

  Kapittel 1: Erfaringer og planer

  • Kappittel 1 intro

  • 02 Erfaringer og planer

  • 03 Ella, Amir and Linn

  • 04 Saleem

  • 05 Nyttige ord og fakta

  • 06 1 Grammatikk

 • 3

  Kapittel 2: Samliv og ekteskap

  • 07 Kap2 Intro

  • 08 2 Hos frisøren

  • 09 2 Bestefar forteller

  • 10 2 Ensomhet

  • 11 2 trenger barn smarttelefon

  • 12 2 Jørgen og Stine er sant

  • 13 2 Norske barn legger seg kl 7

  • 14 2 Nyttige ord og fakta

  • 15 2 Grammatikk

 • 4

  Kapittel 3: Bolig, økonomi og miljø.

  • 16 Kapittel 3 intro

  • 17 3 Det har vi ikke råd til

  • 18 3 Leilighet til salgs

  • 19 3 Lev billig og ta vare på miljøet

  • 20 3 Nyttige ord og fakta

  • 21 3 Grammatikk

 • 5

  Kapittel 4: Mat og helse

  • 22 4 Intro mat og helse

  • 23 4 Matpakke eller varm lunsj

  • 24 4 kom deg opp av sofaen!

  • 25 4 nyttige ord

  • 26 4 Grammatikk

 • 6

  Kapittel 5: Innvandring og utvandring

  • 27 5 Intro

  • 28 5 Er du ny her?

  • 29 5 Befolkningen i Norge

  • 30 5 Avhengig av utenlands arbeidskraft

  • 31 5 Utvandring fra Norge

  • 32 5 Litteratur om å være migrant

  • 33 5 Fakta og nyttige ord

  • 34 5 Grammatikk

 • 7

  Kapittel 6: Kultur og tradisjon

  • 35 6 Introsfs

  • 36 6 kultur

  • 37 6 ulike tradisjoner

  • 39 6 Idrettsmodell og typisk norsk

  • 38 6 Noen kjente nordmenn

  • 40 6 Det var en gang

  • 41 6 Askeladden som kappåt

  • 42 6 Nyttige ordsfs

  • 43 6 Grammatikksfs

 • 8

  Kapittel 7: Skole og utdanning

  • 44 7 Introsfs

  • 45 7 Hva slags skole vil vi ha?

  • 46 7 Hva er en god skole?

  • 48 7 Fakta

  • 49 7 Mislykket satsning

  • 50 7 Naive super

  • 51 7 Nyttige ord og Grammatikk